Aanvullende voorwaarden/toezeggingen Crowdfunding

Hieronder vind u de toezegging die ik u doe in het geval u een vrijwillige bijdrage levert aan de oprichting van Café Rody! op Texel.

Het overnemen van Café Alt Amsterdam is een wens, en of dit haalbaar is, hangt mede af van de crowdfunding en gesprekken met toeleveranciers. Het risico van crowdfunding, is dat er geld binnenkomt die wellicht uiteindelijk niet gebruikt kan gaan worden voor het uiteindelijke doel (doordat bijvoorbeeld onderaan de streep het benodigde bedrag niet behaald wordt.).

Ik, Rody de Groot, wil dan ook bij deze een aantal zaken zwart op wit aan u beloven:

  • Het doneren van geld, ongeacht de hoogte ervan, geeft blijk van een vertrouwen aan mij dat ik het Café succesvol zal maken. Ik zal alles in mijn macht doen om dit vertrouwen niet te schaden.
  • Mocht het onverhoopt niet lukken om het financieel sluitend te krijgen, dan zal de opbrengst, na aftrek van gemaakte kosten, gedoneerd worden aan het COC met als specifiek doel het bevorderen van empowerment voor LHBTI-vluchtelingen. Waarom deze groep? Omdat wij hier in Nederland veel klagen over acceptatie et cetera, maar wij wel grondwettelijke rechten hebben. Wij mogen er zijn en leven! Veel vluchtelingen komen naar Nederland omdat hun geaardheid in eigen land kan leiden tot de doodstraf of celstraf. Zij hebben soms al een ellendig leven achter de rug van pesten, mishandeling, uitbanning en vervolging. Zij hebben een veilige haven nodig om ook gelukkig te worden, zoals wij daar allemaal recht op hebben.
  • Lukt het wel en komt er teveel binnen? Dan zal een deel apart gezet worden als ‘reservepot’ gezien Corona weer toe kan slaan en we het Café natuurlijk wel voor de toekomst willen veilig stellen. Is er echt veel over, dan zal er een project opgezet worden om op Texel meer zichtbaarheid te creëren voor LHBTI-inwoners. Dit in samenspraak met andere LHBTI-ondernemers op het eiland.
  • De boekhouding van de crowdfunding zal op een separate rekening geschieden. Dit zal tevens gecontroleerd worden door een boekhouder en waar nodig verantwoord worden aan de belastingdienst. Bedragen tot 2208 euro per koppel mag schenkbelastingvrij aangenomen worden. Voor schenkingen boven de 2208 euro moet dus schenkbelasting betaald worden.

Donaties zijn vrijwillig, en geven dan ook geen rechten in de toekomst voor wederdiensten. Wil je een groot bedrag storten? Neem dan even contact op, zodat we kunnen kijken of er wel een wederdienst geregeld kan worden.